fridag

fridagen

fridagar

fridagarna

Substantiv

Synonymer