foreboding

Adjektiv

Synonymer till foreboding

Diskussion om ordet foreboding

foreboding

forebodings
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet foreboding

  • "forebodings"

Ordet foreboding har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom formell stil
  • Inom generell
musik
formell stil
generell

Ordet foreboding inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till foreboding (inom musik)

Ordet foreboding inom formell stil

a feeling of evil to come: "a steadily escalating sense of foreboding"

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till foreboding (inom formell stil)

Möjliga synonymer till foreboding (inom formell stil)

Ordet foreboding inom generell

an unfavorable omen

Diskussion om ordet foreboding

forebode

forebode
foreboded
foreboded
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till forebode (inom generell)

Diskussion om ordet forebode