signify

signified
signified
signify
Verb

Synonymer till signify

Hur används ordet signify

  • "These words means nothing to me!"

Ordet signify har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
ekonomi
generell

Ordet signify inom generell

convey or express a meaning

Synonymer till signify (inom generell)

Diskussion om ordet signify

  • - 2011-10-11

    står för