premonition

premonitions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till premonition

Ordet premonition har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Ordet premonition inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till premonition (inom musik)

Ordet premonition inom generell

Synonymer till premonition (inom generell)

Diskussion om ordet premonition

  • - 2011-12-18

    premonition borde föreslås som engelskt alternativ.