fade-out

fade-outs
Substantiv

Översättningar

Ordet fade-out har 2 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom film
lingvistik
film

Ordet fade-out inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till fade-out (inom lingvistik)

Ordet fade-out inom film

Översättningar (inom film)

Svenska

Diskussion om ordet fade-out

face out

face out
faced out
faced out
Verb

Översättningar (inom film)

Möjliga synonymer till face out

Diskussion om ordet face out