untangle

untangle
untangled
untangled
Verb

Ordet untangle har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet untangle inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet untangle inom generell

Synonymer till untangle (inom generell)

Uttryck till untangle (inom generell)

Diskussion om ordet untangle