förtrogen

(-)(-)(-)
Substantivförtrogen

förtrognare

förtrognast

Adjektiv