försockras

Verb

Diskussion om ordet försockras

försockra

försockrar
försockrade
försockrat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet försockra på svenska?

Presens: försockrar
Preteritum: försockrade
Supinum: försockrat

Hur används ordet försockra

  • "´...försockrats genom diastas från den malt som använts, med eller utan andra naturliga enzymer. eur-lex.europa.eu"

Vad betyder försockra inom generell ?

omvandla till socker

Möjliga synonymer till försockra

Diskussion om ordet försockra