försockra

försockrar

försockrade

försockrat

försockra

Verb
omvandla till socker
  • "´...försockrats genom diastas från den malt som använts, med eller utan andra naturliga enzymer. eur-lex.europa.eu"