förmultna

förmultnar

förmultnade

förmultnat

förmultna

Verb