förläggning

förläggningen

förläggningar

förläggningarna

Substantiv
allmänt
militärväsen
Förläggning (fr. dislocation), krigsv., kallas truppers härbärgerande i fred och krig.

Synonymer