företaga

företar

företog

företagit

företag

Verb