föremål

föremålet

föremål

föremålen

Substantiv
  • "ett föremål kastades ut ut fönstret"
  • "ett föremål för åtlöje/bundran"
  • "Jag såg ett främmande föremål på himlen"

Synonymer