substantiv

substantivet
substantiv
substantiven
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till substantiv

Hur böjs ordet substantiv på svenska?

Obestämd singular: substantiv
Bestämd singular: substantivet
Obestämd plural: substantiv
Bestämd plural: substantiven

Hur används ordet substantiv

  • "Eleverna fick i hemläxa att böja substantiv från singularis till plural."
  • "Den kan även förstå enkla tvåordsmeningar, den kan kategorisera sina substantiv i större klasser."
  • "Det förekommer också att studenter som börjar läsa språk på universitetet inte vet vad verb och substantiv är."
  • "Utöver många gamla ortsnamn och substantiv som spjut, svärd och sköld finns faktiskt själva ryggraden i språket kvar."
  • "Idioter, det är substantiv."
  • "Maggie Tanhaei är studiehandledare ocn när vi besöker Sandagymnasiet lär hon ut vad ett substantiv är."
  • "I normala fall sker inga stora förändringar i den ordklassen, utan nya ord är oftast substantiv och verb."
  • "Precis som många andra latinska språk har spanskan två grammatiska kön som delar upp alla substantiv i feminina och maskulina ord."
  • "Man kan också se att det blivit vanligare under åren att använda sig av substantiv och adjektiv, och inte namn, på produkterna."
  • "– Vi har använt oss av en metod som söker upp substantiv som har ett verb eller ett adjektiv som modifierar det."

Vad betyder substantiv inom lingvistik ?

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta saker och abstrakta begrepp. https://sv.wikipedia.org/wiki/Substantiv

Möjliga synonymer till substantiv

Relaterat till substantiv

ord

grammatik

Diskussion om ordet substantiv