förbaskad

Adjektiv

Synonymer
förbaskad

Interjektion

Synonymer