förädling

förädlingen

förädlingar

förädlingarna

Substantiv
allmänt
trädgårdskonst
  • Engelska
  • grafting [ trädgårdskonst ]