förädling

förädlingen
förädlingar
förädlingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till förädling

Hur böjs ordet förädling på svenska?

Obestämd singular: förädling
Bestämd singular: förädlingen
Obestämd plural: förädlingar
Bestämd plural: förädlingarna

Hur används ordet förädling

 • "– När det gäller vår förädling av potatisen så får vi 20 till 25 procent mindre stärkelse."
 • "Enligt kommunen är fördelarna med lokalt producerad mat många – korta transporter, ett öppet landskap där djuren betat och att slakt, styckning och förädling sker på orten."
 • "Entreprenad och förädling vanligt"
 • "Förutom entreprenadverksamheter har förädling av energiprodukter, som exempelvis ved, flis, pellets och biogas har ökat med 42 %."
 • "För att klara visionen inför 2020 föreslås lantbrukarna effektivisera verksamheten, se över sin teknik och kompetens, satsa på förädling, mervärden och inte mist att lägga fokus på marknadsföring och förmå konsumenterna att betala."
 • "Helena Andersson arbetar tillsammans med sin familj med förädling av renköttet."
 • "” Frimurareorden har till syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt att visa detta i ord och handling ” står det att läsa på ordens hemsida."
 • "Det beror på hur mycket av produktionen man gör på platsen som rensning, förädling och så vidare."
 • "Det krävs mycket jobb i förädling innan det fungerar, säger hon."
 • "Produktionen av livsmedelsråvaror är viktig, men fler som vill starta företag för både odling och förädling behövs för att nå målen."

Rim på förädling

Ordet förädling har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom trädgårdskonst
allmänt
trädgårdskonst

Vad betyder förädling inom allmänt ?

bearbetning för att åstadkomma en renare eller mer avancerad form

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till förädling (inom allmänt)

Ordet förädling inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Engelska