equivocation

equivocations
Substantiv

Översättningar

Ordet equivocation har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom psykologi
  • Inom ålderdomlig
generell
psykologi
ålderdomlig

Vad betyder equivocation inom generell, generell, generell ?

deliberate vagueness or ambiguity

falsification by means of vague or ambiguous language

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till equivocation (inom generell)

Ordet equivocation inom psykologi

Synonymer till equivocation (inom psykologi)

Ordet equivocation inom ålderdomlig

intentionally vague or ambiguous

Synonymer till equivocation (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till equivocation (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet equivocation

  • - 2009-05-20

    tvetydighet, inte tvetydlighet