• - 2009-05-20 - 1 svar

    equivocation

  • - 2009-05-20

    tvetydighet, inte tvetydlighet