evasiveness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till evasiveness

Ordet evasiveness har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
generell
ålderdomlig

Vad betyder evasiveness inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till evasiveness (inom generell)

Ordet evasiveness inom ålderdomlig

Synonymer till evasiveness (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till evasiveness (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet evasiveness