drudge

drudges
Substantiv

Översättningar

Synonymer till drudge

Ordet drudge har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom data
  • Inom järnväg
generell
data
järnväg

Ordet drudge inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet drudge inom data

Synonymer till drudge (inom data)

Ordet drudge inom järnväg

a laborer who is obliged to do menial work

Synonymer till drudge (inom järnväg)

Diskussion om ordet drudge

drudge

drudge
drudged
drudged
Verb

Översättningar (inom järnväg)

Synonymer till drudge (inom järnväg)

Möjliga synonymer till drudge

Diskussion om ordet drudge