do justice

do justice
do justice
done justice
Verb

Synonymer till do justice

Hur används ordet do justice

  • "To do him justice, he is brilliant"
  • "This photograph does not do her justice"
  • "The diners did the food and wine justice"

Ordet do justice har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom musik
generell
vardagligt
musik

Vad betyder do justice inom generell ?

bring out fully or to advantage

Översättningar (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet do justice inom vardagligt

show due and full appreciation

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet do justice inom musik

treat or consider adequately or fairly

Översättningar (inom musik)

Synonymer till do justice (inom musik)

Möjliga synonymer till do justice (inom musik)

Diskussion om ordet do justice