disarrange

disarrange
disarranged
disarranged
Verb

Översättningar

Hur används ordet disarrange

  • "My son disarranged the papers on my desk"
  • "disarrange the papers"

Vad betyder disarrange inom generell, generell, generell ?

destroy the arrangment or order of

disturb the arrangement of

Möjliga synonymer till disarrange

Diskussion om ordet disarrange