deteriorating

Verb

Översättningar

Synonymer till deteriorating

Möjliga synonymer till deteriorating

Diskussion om ordet deteriorating

  • - 2008-10-03

    Översättning: Deteriorating=Försämrat

deteriorate

deteriorate
deteriorated
deteriorated
Verb

Hur används ordet deteriorate

  • "Her condition deteriorated"
  • "His mind deteriorated"

Ordet deteriorate har 4 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom tandvård
  • Inom bildligt
  • Inom formell stil
kemi
tandvård
bildligt
formell stil

Vad betyder deteriorate inom kemi ?

grow worse

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till deteriorate (inom kemi)

Möjliga synonymer till deteriorate (inom kemi)

Vanlig betydelse av ordet deteriorate inom tandvård

Översättningar (inom tandvård)

Synonymer till deteriorate (inom tandvård)

Möjliga synonymer till deteriorate (inom tandvård)

Mindre vanlig betydelse av ordet deteriorate inom bildligt

become worse or disintegrate

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till deteriorate (inom bildligt)

Möjliga synonymer till deteriorate (inom bildligt)

Ordet deteriorate inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Diskussion om ordet deteriorate