damm

dammen

dammar

dammarna

Substantiv
Vanligast byggnadskonst
damm
En damm eller dammbyggnad är en av människan anlagd fördämning, vanligen över ett vattendrag.
  • "bygga/anlägga/dämma upp en damm"
  • "Vad kan kommissionen göra för att tillgodose kravet från grannarna i området på att man bygger en damm för uppsamling av avloppsvattnet och en lämplig reningsanläggning för att bevara naturreservatet och vattenkvaliteten i floden Guadianas övre floddal. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Är en/ett

Har undergrupp

Har del

Övrig relation

damm
Visa bild Fotograf: Audriusa
Damm är ett övergripande namn för mycket små solida partiklar.
  • "Ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luft förekommer kontinuerligt eller under längre tidsperioder eller ofta. eur-lex.europa.eu"
  • "Han sopade dammet under mattan"

Synonymer

Har undergrupp

Har del

Övrig relation

damm
Visa bild Fotograf: Nowis
  • "konstgjord/artificiell/naturlig damm"

Synonymer

Har undergrupp

Övrig relation