creator

creators
Substantiv

Översättningar

Synonymer till creator

Ordet creator har 4 betydelser

  • Inom religion
  • Inom film
  • Inom litteratur
  • Inom kläder
religion
film
litteratur
kläder

Ordet creator inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till creator (inom religion)

Möjliga synonymer till creator (inom religion)

Ordet creator inom film

a person who grows or makes or invents things

Översättningar (inom film)

Möjliga synonymer till creator (inom film)

Ordet creator inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Synonymer till creator (inom litteratur)

Möjliga synonymer till creator (inom litteratur)

Ordet creator inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till creator (inom kläder)

Diskussion om ordet creator