writer

writers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till writer

Ordet writer har 3 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom data
  • Inom kontor
litteratur
data
kontor

Vad betyder writer inom litteratur ?

writes (books or stories or articles or the like) professionally (for pay)

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Synonymer till writer (inom litteratur)

Möjliga synonymer till writer (inom litteratur)

Vanlig betydelse av ordet writer inom data

a person who is able to write and has written something

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till writer (inom data)

Mindre vanlig betydelse av ordet writer inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Svenska

Synonymer till writer (inom kontor)

Diskussion om ordet writer