compiler

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till compiler

Vad betyder compiler inom data ?

kompilator

Diskussion om ordet compiler

compiler

compilers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet compiler har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom litteratur
  • Inom generell
data
litteratur
generell

Ordet compiler inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Ordet compiler inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Möjliga synonymer till compiler (inom litteratur)

Ordet compiler inom generell

(computer science) a program that decodes instructions written in a higher order language and produces a machine language program

Synonymer till compiler (inom generell)

Uttryck till compiler (inom generell)

Diskussion om ordet compiler