compress

compress
compressed
compressed
Verb

Översättningar

Synonymer till compress

Hur används ordet compress

  • "compress the data"
  • "she compressed her lips"

Ordet compress har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom media
bildligt
ALLMÄNT
media

Ordet compress inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till compress (inom bildligt)

Ordet compress inom ALLMÄNT

make more compact by or as if by pressing

Synonymer till compress (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till compress (inom ALLMÄNT)

Ordet compress inom media

squeeze or press together

Synonymer till compress (inom media)

Möjliga synonymer till compress (inom media)

Diskussion om ordet compress

compressing

Substantiv

Översättningar (inom media)

Synonymer till compressing (inom media)

Diskussion om ordet compressing