come in

Interjektion

Översättningar

Diskussion om ordet come in

come in

came in
come in
come in
Verb

Översättningar

Ordet come in har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom generell
  • Inom bildligt
ålderdomlig
generell
bildligt

Ordet come in inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Ordet come in inom generell

come into fashion; become fashionable

Synonymer till come in (inom generell)

Uttryck till come in (inom generell)

Ord i uttryck för come in (inom generell)

Ordet come in inom bildligt

Synonymer till come in (inom bildligt)

Diskussion om ordet come in

come-on

come-ons
Substantiv

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till come-on (inom bildligt)

Ordet come-on har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fiske
generell
fiske

Vad betyder come-on inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till come-on (inom generell)

Ordet come-on inom fiske

Synonymer till come-on (inom fiske)

Möjliga synonymer till come-on (inom fiske)

Diskussion om ordet come-on