clown

clown
clowned
clowned
Verb

Översättningar

Synonymer till clown

Vad betyder clown inom fiskar ?

act as or like a clown

Möjliga synonymer till clown

Diskussion om ordet clown

clowning

Substantiv

Översättningar

Ordet clowning har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teater
generell
teater

Ordet clowning inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till clowning (inom generell)

Möjliga synonymer till clowning (inom generell)

Ordet clowning inom teater

Översättningar (inom teater)

Synonymer till clowning (inom teater)

Möjliga synonymer till clowning (inom teater)

Diskussion om ordet clowning