chick

chicks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet chick har 2 betydelser

  • Inom zoologi, vardagligt
  • Inom slang
zoologi, vardagligt
slang

Vad betyder chick inom zoologi, vardagligt ?

young bird esp. of domestic fowl

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till chick

Ordet chick inom slang

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till chick