chick

chicks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet chick har 2 betydelser

  • Inom zoologi, vardagligt
  • Inom slang
zoologi, vardagligt
slang

Vad betyder chick inom zoologi, vardagligt ?

young bird esp. of domestic fowl

Översättningar (inom zoologi, vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till chick (inom zoologi, vardagligt)

Ordet chick inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till chick (inom slang)

Diskussion om ordet chick