doll

doll
dolled
dolled
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet doll

doll

dolls
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • tjej  [ vardagligt ]
  • docka  [ barn, leksaker ]

Hur används ordet doll

  • "My daughter always played with her dolls"

Ordet doll har 3 betydelser

  • Inom film
  • Inom slang
  • Inom fåglar
film
slang
fåglar

Ordet doll inom film

Översättningar (inom film)

Svenska
  • docka  [ barn, leksaker ]

Möjliga synonymer till doll (inom film)

Ordet doll inom slang

a small replica of a person; used as a toy

Synonymer till doll (inom slang)

Ordet doll inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska
  • tjej  [ vardagligt ]

Synonymer till doll (inom fåglar)

Möjliga synonymer till doll (inom fåglar)

Diskussion om ordet doll