chook

chooks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet chook har 2 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom fåglar, australiensiska
fåglar
fåglar, australiensiska

Ordet chook inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till chook (inom fåglar)

Ordet chook inom fåglar, australiensiska

Översättningar (inom fåglar, australiensiska)

Svenska

Möjliga synonymer till chook (inom fåglar, australiensiska)

Diskussion om ordet chook