byggnad

byggnaden

byggnader

byggnaderna

Substantiv
byggnadskonst
En byggnad definieras i plan- och bygglagen så som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den
  • "Byggnaden var låg men täckte en enorm yta"

Synonymer