buoyancy

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till buoyancy

Ordet buoyancy har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom luftfart
  • Inom fysik
  • Inom bildligt
generell
luftfart
fysik
bildligt

Vanligast betydelse av ordet buoyancy inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till buoyancy (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet buoyancy inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Möjliga synonymer till buoyancy (inom luftfart)

Ordet buoyancy inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Möjliga synonymer till buoyancy (inom fysik)

Ordet buoyancy inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till buoyancy (inom bildligt)

Diskussion om ordet buoyancy