allvarlig

allvarligare

allvarligast

Adjektiv
Vanligast
En personlig läggning som präglas av seriositet och som oftast har en negativ inställning till livet.
  • "Jag höll på att skratta ihjäl mig, när jag plötsligt såg att han såg allvarlig ut."

Synonymer

Vanlig
Något som kan få svåra följder
  • "En allvarlig olycka/sjukdom/kris/skada"
  • "Han begick ett allvarligt brott"
  • "Hon har en allvarlig förkylning"

Synonymer