abrade

abrade
abraded
abraded
Verb

Ordet abrade har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom geologi
generell
geologi

Vad betyder abrade inom generell ?

wear away

Översättningar (inom generell)

Synonymer till abrade (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet abrade inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till abrade (inom geologi)

Möjliga synonymer till abrade (inom geologi)

Diskussion om ordet abrade