Hebraism

Substantiv

Synonymer till Hebraism

Möjliga synonymer till Hebraism

Diskussion om ordet Hebraism

hebraism

hebraismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till hebraism

Diskussion om ordet hebraism