ålderdomlig

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet ålderdomlig

 • "Möt entusiasterna som slåss för att bevara den typ av ålderdomlig blekingska som fortfarande talas av de äldre på Listerlandet."
 • "Och de talade en älvdalska som jag aldrig hört, den var ålderdomlig för sin tid."
 • "– Det kommer den självklart inte att göra, men en ålderdomlig och onödigt byråkratisk organisation hämmar förstås polisen, säger Ask."
 • "Men, gällande ringa narkotikabrott, anses denna arbetsgång både dyr och ålderdomlig."
 • "Dagens prov har kritiserats för att ha en ålderdomlig utformning som stoppar sökande med utländsk bakgrund."
 • "Gerry Larsson, prorektor vid Försvarshögskolan, ser filmen som ett uttryck för en ålderdomlig filosofi hämtad från den amerikanska Marinen."
 • "Den gamla namnlagen anses ålderdomlig och justitiedepartementet ska nu utreda hur den kan moderniseras, uppger DN."
 • "Christopher O Regan medger att monarkin är en ” konstig och ålderdomlig ” ordning men tror att den ändå, eller kanske just därför, kommer att finnas kvar."
 • "Vi har därför nu en ålderdomlig organisation och den måste moderniseras."
 • "Frågan är hur man kommer på idén att bygga en alldeles ny stavkyrka – det är ju en rätt ålderdomlig teknik."

Vad betyder ålderdomlig inom generell ?

som främst användes tidigare i historien; som i det vardagliga språket inte längre är särskilt vanligt

Diskussion om ordet ålderdomlig

ålderdomlig

ålderdomligare
ålderdomligast
Adjektiv

Hur böjs ordet ålderdomlig på svenska?

Komparativ: ålderdomligare
Superlativ: ålderdomligast

Hur används ordet ålderdomlig

 • "Möt entusiasterna som slåss för att bevara den typ av ålderdomlig blekingska som fortfarande talas av de äldre på Listerlandet."
 • "Och de talade en älvdalska som jag aldrig hört, den var ålderdomlig för sin tid."
 • "– Det kommer den självklart inte att göra, men en ålderdomlig och onödigt byråkratisk organisation hämmar förstås polisen, säger Ask."
 • "Men, gällande ringa narkotikabrott, anses denna arbetsgång både dyr och ålderdomlig."
 • "Dagens prov har kritiserats för att ha en ålderdomlig utformning som stoppar sökande med utländsk bakgrund."
 • "Gerry Larsson, prorektor vid Försvarshögskolan, ser filmen som ett uttryck för en ålderdomlig filosofi hämtad från den amerikanska Marinen."
 • "Den gamla namnlagen anses ålderdomlig och justitiedepartementet ska nu utreda hur den kan moderniseras, uppger DN."
 • "Christopher O Regan medger att monarkin är en ” konstig och ålderdomlig ” ordning men tror att den ändå, eller kanske just därför, kommer att finnas kvar."
 • "Vi har därför nu en ålderdomlig organisation och den måste moderniseras."
 • "Frågan är hur man kommer på idén att bygga en alldeles ny stavkyrka – det är ju en rätt ålderdomlig teknik."

Vad betyder ålderdomlig inom ALLMÄNT ?

som främst användes tidigare i historien; som i det vardagliga språket inte längre är särskilt vanligt

Diskussion om ordet ålderdomlig