BMI

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till BMI

Hur används ordet BMI

 • "För att få opereras krävs att patienten lider av sjuklig fetma, vilket innebär ett BMI på 35 och uppåt."
 • "Fetma mäts i body mass index ( BMI ), som mäter vikten i förhållande till längden."
 • "BMI över 30 räknas som fetma."
 • "Jag har uppskattat att det finns minst 4000 personer i Blekinge med ett BMI över 35 som skulle haft behandling, säger Henrik Forssell."
 • "BMI, Body Mass Index, anger relationen mellan vikt och längd."
 • "Världshälsoorganisationen WHO definierar ett BMI över 25 som övervikt och ett BMI över 30 som fetma."
 • "Världshälsoorganisationen WHO definierar ett BMI över 25 som övervikt och ett BMI över 30 som fetma."
 • "Bland anställda över 50 år har hela 68 procent ett BMI över 25, medan motsvarande siffra för anställda under 36 år är 52 procent."
 • "Gränsvärdena för BMI ska ses som riktmärken och gäller för vuxna personer med normal muskelmassa."
 • "Sedan 1992 undersöker Socialstyrelsen gravida kvinnors BMI, ett sätt att beskriva vikten i förhållande till längden, och antalet överviktiga ökar stadigt."

Vad betyder BMI inom medicin ?

Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger inom bl.a. bariatrin relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (m) i kilogram dividerat med kroppslängden (l) i meter i kvadrat. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsmasseindex

Möjliga synonymer till BMI

Diskussion om ordet BMI

BMI

Substantiv

Ordet BMI har 2 betydelser

 • Inom förkortning, medicin
 • Inom förkortning, data
förkortning, medicin
förkortning, data

Vad betyder BMI inom förkortning, medicin ?

Body Mass Index, relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen BMI är lika med kroppsvikt i kilo delat med kroppslängd multiplicerat med kroppslängd. Värdet 25 anses vara gränsen till övervikt

Synonymer till BMI (inom förkortning, medicin)

Ordet BMI inom förkortning, data

Branch if Minus

Synonymer till BMI (inom förkortning, data)

Diskussion om ordet BMI