body mass index

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till body mass index

Vad betyder body mass index inom medicin ?

Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger inom bl.a. bariatrin relationen för vuxna mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt ( {\displaystyle m} m) i kilogram dividerat med kroppslängden ( {\displaystyle l} l) i meter i kvadrat. BMI mäter fyra viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Barns kroppsmasseindex bedöms med IsoBMI. https://sv.wikipedia.org/wiki/Body_Mass_Index

Diskussion om ordet body mass index

body mass index

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet body mass index

Body Mass Index

Substantiv

Vad betyder Body Mass Index inom medicin ?

relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen BMI är lika med kroppsvikt i kilo delat med kroppslängd multiplicerat med kroppslängd. Värdet 25 anses vara gränsen till övervikt

Diskussion om ordet Body Mass Index