kroppsmasseindex

kroppsmasseindexet
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kroppsmasseindex

Hur används ordet kroppsmasseindex

 • "Dessa jämfördes med barn till 6.500 kvinnor som inte hade opererats, men som hade samma kroppsmasseindex ( BMI ) som de opererade kvinnorna hade haft före kirurgin."
 • "Kvinnorna jämförs med drygt 2.000 kvinnor som inte opererats, men som hade samma kroppsmasseindex ( BMI ) som de opererade kvinnorna hade haft före operationen."
 • "Det vill säga ha ett kroppsmasseindex över 30."
 • "För närvarande ingår människor med så kallad grav fetma – de som har ett kroppsmasseindex ( BMI ) på 40 eller högre – i fas 3 av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för vaccinering mot covid-19."
 • "När personen väger 107 kg är kroppsmasseindex BMI 35, och personen kan få operationen beviljad."
 • "I dag är varannan svensk överviktig, alltså har ett kroppsmasseindex ( BMI ) mellan 25 och 30."
 • "För 2009 klassades cirka 25 procent av mammorna som överviktiga, de hade ett BMI ( kroppsmasseindex ) som översteg 25 när de skrevs in vid mödravården."
 • "Forskarna har försökt göra uppskattningar av hur många personer med ett kroppsmasseindex ( BMI ) över 25 som drabbas av cancer på grund av sin övervikt."
 • "Lägst risk att drabbas av bröstcancer har kvinnor med lågt kroppsmasseindex ( BMI ) som sportar på fritiden, särskilt om de passerat klimakteriet."
 • "Ett kroppsmasseindex ( BMI ) över 35 ska räcka för att en patient ska kunna få en operation mot sin fetma, enligt nya nationella riktlinjer som presenteras under den pågående kirurgveckan i Stockholm."

Vad betyder kroppsmasseindex inom medicin ?

Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger inom bl.a. bariatrin relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (m) i kilogram dividerat med kroppslängden (l) i meter i kvadrat. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsmasseindex

Möjliga synonymer till kroppsmasseindex

 • BMI [ medicin ]

Diskussion om ordet kroppsmasseindex