worn out

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Synonymer till worn out

Möjliga synonymer till worn out

worn out

Uttrycksadjektiv

Hur används ordet worn out

  • "you look worn out"

Synonymer till worn out

Möjliga synonymer till worn out

wear out

wear out
wore out
worn out
Verb

Översättningar

Ordet wear out har 4 betydelser

  • Inom mineral
  • Inom fordon
  • Inom bildligt
  • Inom kläder
mineral
fordon
bildligt
kläder

Ordet wear out inom mineral

Översättningar

Möjliga synonymer till wear out

Ordet wear out inom fordon

Synonymer till wear out

Möjliga synonymer till wear out

Ordet wear out inom bildligt

Synonymer till wear out

Möjliga synonymer till wear out

Ordet wear out inom kläder

Synonymer till wear out

Möjliga synonymer till wear out