ward off

ward off
warded off
warded off
Verb

Översättningar

Hur används ordet ward off

  • "Ward off danger"

Ordet ward off har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet ward off inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till ward off (inom juridik)

Ordet ward off inom generell

avert, turn away, or repel

Diskussion om ordet ward off