visions-

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet visions-

  • "Under året har lärosätena tillsammans utrett organisationsformer och genomfört ett visions- och strategiarbete som ligger till grund för de beslut som lärosätenas styrelser tagit idag."

Möjliga synonymer till visions-

Diskussion om ordet visions-