brons-

Adjektiv

Hur används ordet brons-

  • "Området är ett av de största gravfälten med gravar från både brons- och järnåldern."
  • "Eldstäder och boplatser från brons- och järnåldern har hittats på Bjärehalvön i samband med ett grävarbete i kommunen."
  • "Nu behåller man de gamla räckena och belysningsstolparna och har tagit bort de brons- och guldfärgade plåtarna som skulle klä in bron."
  • "Dateringen av stenformationen har varit omtvistad - så sent som i fjol presenterade en fristående forskar- grupp sitt resultat : Ales stenar är med största sannolikhet från brons- ldern."
  • "- Det myllrar av brons- kanoner, det mesta finns kvar och är bevarat i orörd miljö, säger Andréas Olsson, chef för arkeologienheten vid Sjöhistoriska muséet."
  • "Om man sparar hos Akelius och blir brons-, silver- eller guldkund går man före alla andra lägenhetssökande."
  • "Lindroos har även formgivit den brons- relief som delas ut till vinnaren av Kasper Salin-priset."
  • "I gravarna hittades brons- och järn- föremål samt en unik typ av glas- pärlor."
  • "Marqus Olofsson har tagit både brons- och silvermedaljer under det senaste året på tävling och nu i helgen också den högsta valören – guld."
  • "Det har sedan en tid spekulerats om ett par högar på Selholmen i Älvsbyn är gravhögar från på brons- eller järnåldern."

Möjliga synonymer till brons-

Diskussion om ordet brons-