visdomstand

visdomstanden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet visdomstand

  • "När en man i 20-årsåldern skulle operera bort en visdomstand på en tandmottagning i Ronneby fick ingreppet avbrytas efter att käken både bedövats och tandköttet skurits upp."
  • "Misslyckades att operera visdomstand två gånger – får kritik av IVO"
  • "Enligt kvinnans anmälan till Inspektionen för vård och omsorg var syftet med tandläkarbesöket att dra ut en visdomstand."
  • "Var tionde av de placerade barnen har dragit ut en annan tand än en visdomstand före 30-årsåldern."
  • "Om knäled och visdomstand bedöms som omogna blir sannolikhetsbedömningen starka och formuleringen som kommer att användas blir :"
  • "I juni i år skulle en man i 30-årsåldern operera bort en visdomstand på en klinik i Norrköping, men en oväntad och svår komplikation uppstod under operationen."
  • "En man i 30-årsåldern skulle dra ut en visdomstand på en tandläkarmottagning i Norrköping, men det hela slutade med att han behövde flera dygns intensivvård och respiratorvård på sjukhus."
  • "En tandläkare vid Folktandvården i Eskilstuna fick inte ut en visdomstand och började borra upp den för att plocka ut den del för del."
  • "Hovrätten gör en ny åldersbedömning, med stöd av undersökningar gjorda av en visdomstand och lårben i fjol."
  • "Men när det gjordes en Lex Maria anmälan mot tandläkaren framgick det att en patient drabbats av känslobortfall efter en operation av en visdomstand."

Vad betyder visdomstand inom tandvård ?

Fotograf: Wikipedia
Visdomstand kallas den tredje och bakersta molaren i varje käkhalva http://sv.wikipedia.org/wiki/Visdomstand

Möjliga synonymer till visdomstand

Relaterat till visdomstand

kropp

Diskussion om ordet visdomstand