vika sig

viker sig

vek sig

vikt sig

vik sig

Verb
  • "Pirate Bay viker sig inte för påtryckningarna"
  • "Hon viker sig ut i Lektyr"
  • "Tyget vecklar ut sig med lätthet"

Synonymer

  • "Plåten viker sig runt husknuten"