• - 2010-09-06 - 1 svar

    vika sig

  • - 2010-09-06

    Pirate Bay, vad har det med att vika sig? Föreslår "Den ståndaktiga viker sig inte för påtryckningar", "Brädan kan vek sig av trycket"