verka

[ˈvèrka]
verkade
verkat
verkar
Verb

Hur uttalas ordet verka?

[ˈvèrka]

Hur böjs ordet verka på svenska?

Presens: verkar
Preteritum: verkade
Supinum: verkat

Hur används ordet verka

 • "Vi får se hur medicinen verkar"
 • "Men en rekryteringsprocess pågår för att tillsätta två tjänster som ska verka i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län."
 • "Jag kommer således att verka för detta."
 • "Appelros vill verka för fler etableringar och att fler evenemang ska ordnas i centrum."
 • "Den politiska utvecklingen i Ryssland har inte precis blivit bättre, och jag uppfattar det som allt svårare för utländska aktörer att verka i Ryssland, säger Kerstin Årmann, fd chefredaktör på BLT."
 • "– Vi måste hjälpas åt och verka tillsammans för att skapa trygghet."
 • "– Vi ska verka i samtiden och vi ska ta tag i de stora samhällsfrågorna och just nu är integration och mångfald en av de frågorna."
 • "– Jag kommer att verka för en förändring."
 • "Syftet med det extra tillskottet på 10 miljoner kronor ( 5 miljoner 2013 och 5 miljoner 2014 ) är att förbättra länens möjligheter att verka för strukturomvandling och näringslivsutveckling."
 • "Utöver skydd och bostad så ska fristaden erbjuda en plats för personer eller personerna att verka på och i det hänseendet så sticker Ronneby och Sölvesborg ut, enligt lokala politiker."
 • "Hemvärnet har ju gått från att vara ett bygdeförsvar, som det var tänkt från början, till att idag verka över hela det nationella spektrat."
 • "Men en rekryteringsprocess pågår för att tillsätta två tjänster som ska verka i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län."
 • "Jag kommer således att verka för detta."
 • "Appelros vill verka för fler etableringar och att fler evenemang ska ordnas i centrum."
 • "Den politiska utvecklingen i Ryssland har inte precis blivit bättre, och jag uppfattar det som allt svårare för utländska aktörer att verka i Ryssland, säger Kerstin Årmann, fd chefredaktör på BLT."
 • "– Vi måste hjälpas åt och verka tillsammans för att skapa trygghet."
 • "– Vi ska verka i samtiden och vi ska ta tag i de stora samhällsfrågorna och just nu är integration och mångfald en av de frågorna."
 • "– Jag kommer att verka för en förändring."
 • "Syftet med det extra tillskottet på 10 miljoner kronor ( 5 miljoner 2013 och 5 miljoner 2014 ) är att förbättra länens möjligheter att verka för strukturomvandling och näringslivsutveckling."
 • "Utöver skydd och bostad så ska fristaden erbjuda en plats för personer eller personerna att verka på och i det hänseendet så sticker Ronneby och Sölvesborg ut, enligt lokala politiker."
 • "Hemvärnet har ju gått från att vara ett bygdeförsvar, som det var tänkt från början, till att idag verka över hela det nationella spektrat."

Rim på verka

Ordet verka har 4 betydelser

 • Inom teater
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
teater
militärväsen
generell
vardagligt

Vad betyder verka inom teater ?

göra intryck, förefalla

Översättningar (inom teater)

Synonymer till verka (inom teater)

Möjliga synonymer till verka (inom teater)

Vanlig betydelse av ordet verka inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till verka (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till verka (inom militärväsen)

Ordet verka inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till verka (inom generell)

Möjliga synonymer till verka (inom generell)

Ordet verka inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till verka (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till verka (inom vardagligt)

Diskussion om ordet verka

 • - 2009-03-12

  finns inget som verkar är för nåt på denna sida borde fixas.